Tuesday, February 3, 2009

ADAB ANAK TERHADAP IBUBAPA

Menurut pemikir Islam yang terkenal Imam Al Ghazali At Tusi - seseorang anak muslim hendaklah memiliki adab-adab berikut ketika

berinteraksi dengan ibubapa mereka:

1. Hendaklah ia mendengar dan mengikuti segala nasihat ibubapa

2.Hendaklah ia berdiri ketika ibubapanya berdiri kerana menghormatinya

3.Hendaklah ia mentaati segala perintah keduanya

4.Janganlah ia berjalan di hadapan keduanya

5.Janganlah ia meninggikan suara lebih tinggi dari suara keduanya

6.Hendaklah ia memperkenankan panggilan keduanya

7.Hendaklah ia sentiasa menuntut keredhaan keduanya

8. Jangan ia menyebut-yebut jasa dan khidmat kepada keduanya

9.Hendaklah ia bersifat merendah diri kepada keduanya

10.Jangan melihat kepada keduanya dengan pandangan menghina

11.Jangan menunjukan wajah yg masam di hadapan keduanya

12. Jangan musafir/kembara(kerja)kecuali dgn izin keduanya.

Bidayatul Hidayah ( Permulaan Jalan Hidayah )

Hujatul Islam Imam Muhammad b Muhammad b Ahmad Abu Hamid Al Ghazaly At Tusy

Terjemahan Abu Ala al Banjaryan Nadwy (ms.60 ) Penerbitan Khazanah Al-Banjariyah                                   

Renungan:

Islam amat menitik beratkan soal adab akhlak supaya sifat hormat itu sentiasa terjaga. Anak-anak yg

derhaka tidak akan mencium bau Syurga Peringatan Allah dalam surah Luqman anat jelas.

No comments:

Post a Comment

Followers

About Me